Zápis do školní družiny

Sdělujeme vám, že všechny děti, které byly přihlášené do školní družiny na školní rok 2020/2021, byly přijaté. 

Pavla Muzikářová, vedoucí vychovatelka

02.06.2020   Mgr. Libuše Němečková