Bezpečná škola

Naše škola se od roku 2012 zapojuje do projektu eBezpečná škola.

Vyučující jsou proškoleni v oblasti bezpečné práce s Facebookem, internetem, on-line nákupy a předávají žákům informace ve výuce.

V dubnu 2014 proběhla přednáška týkající se kyberšikany a zabezpečení profilů (uživatelských účtů) před zneužitím třetí osobou.

 

Bezpečná škola

25.04.2014   ZŠ Heřmanova Huť