Dokumenty základní školy

Seznam dokumentů školy 

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíci

  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

  • Vyhláška 27/2016, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávaní

  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Školní vzdělávací program "Škola základ života" byl zpracován podle RVP ZV na základě novely školského zákona s platností od 1.9.2016. 

S účinností od 1.9.2017 byl vydán dodatek č.1, od 1.9.2019 dodatek č.2 a 3.

K nahlédnutí ve škole.

Soubory ke stažení

14.01.2020   Mgr. Libuše Němečková