Dokumenty základní školy

Seznam dokumentů školy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o poskytování informací

  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

  • Vyhláška 27/2016, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávaní

  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Školní vzdělávací program "Škola základ života" byl zpracován podle RVP ZV na základě novely školského zákona s platností od 1.9.2016. 
K nahlédnutí ve škole.

Soubory ke stažení

12.10.2018   ZŠ Heřmanova Huť