Historie školy

Historie české školy v obci je velmi dlouhá a složitá. V obci nejdříve existovala pouze škola německá, teprve od r. 1890 byla zřízena česká  národní škola. Sídlila v budově, která je dnes využívána obcí pro obecní byty.

Od r. 1927 sídlila česká národní škola v budově ve Školní ulici, kde dnes má škola třídy 1. stupně a školní družinu. Do české měšťanské školy žáci dojížděli do Nýřan, Blatnice, Stodu nebo Stříbra. Dnešní hlavní budova školy, která  pochází z r. 1900, sloužila původně německé škole. Po 2.sv.válce zde byla zřízena česká měšťanská  škola.

V roce 1953 došlo ke sloučení národní a měšťanské školy – měla 3 budovy.   Dvě budovy škola využívá dodnes, třetí budova se nachází v části obce Horní Sekyřany. Využívala se k výuce do r. 1977, později zde byly pouze prostory pro pracovní vyučování – dílny a školní pozemky. V 80. letech škola tyto nevyhovující prostory opustila.

Obě budovy školy procházejí stavebními úpravami až do dnešní doby, protože se jedná o budovy, které původně nebyly určené školství – např. budova 1.stupně a mateřská škola. K hlavní budově byla přistavěna v roce 1964 tělocvična a v roce 1990 přístavba se zázemím pro šatny žáků a sborovnu a kanceláře pro vedení školy, pro kotelnu.

V roce 2003 došlo ke sloučení základní školy se školou mateřskou a školní jídelnou. Budova mateřské školy je pravděpodobně  z 2.poloviny 19. století, původně byla součástí sklárny. Později v jejích prostorách byla umístěna mateřská škola a přebudovány prostory pro školní kuchyni a jídelnu.

Základní škola je plně organizovaná vesnická škola  s devíti postupnými ročníky. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 300 žáků, k 30. 9. 2022 měla škola 195 žáků. Škola je spádovou školou pro okolní vesnice – Hněvnice, Bítov, Radějovice a Lochousice. Do školy dojíždí přibližně 17% žáků. Hlavní budova školy je umístěna na náměstí v centru obce, budova 1. stupně mezi rodinnými domky ve vzdálenosti cca 300 m od hlavní budovy.

Od roku 2012 procházela hlavní budova rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou.  Po jejím dokončení jsou od 10.března 2014 v budově společně 1. a 2.stupeň a školní družina. V roce 2020 byla ukončena rekonstrukce tělocvičny.

04.09.2023   Zdeněk Jůza