IT konektivita školy - IROP

Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť, příspěvková organizace se zapojila do operačního programu IROP.

Název projektu: IT konektivita ZŠ Heřmanova Huť

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016061

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu byla provedena ve školním roce 2021/22

12.12.2022   Zdeněk Jůza