Metodik ICT

Hlavní úkoly metodika ICT:

  • spolupráce s  učiteli při plánování efektivního využívání učebny
  • podíl na spolupráci při správě školní počítačové sítě externím pracovníkem
  • údržbu a aktualizaci školního software
  • sebevzdělávání a vzdělávání v oblasti ICT
  • správa a vedení www stránek školy
  • kontrola dodržování pravidel řádu učebny výpočetní techniky a hygieny práce
  • poskytování odborných konzultací zaměstnancům školy
  • zpracovávání statistických přehledů a výkazů ze školní databáze
  • koordinace požadavků učitelů na využívání prostředků výpočetní techniky a poskytování metodické pomoci
  • kontakt: 737 369 944
02.10.2023   Zdeněk Jůza