O škole

Součásti školy

Základní škola

Naše základní škola je plně organizovaná vesnická škola s devíti postupnými ročníky. Je spádovou školou pro okolní vesnice.

Budova školy je umístěna na náměstí v centru obce. V posledních deseti letech prošla  celkovou rekonstrukcí jak budova školy, tak i tělocvična. Také byl vybudován bezbariérový přístup.

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí od 1.9.2014 v rekonstruované budově bývalého 1.stupně základní školy. Má tři třídy Sluníček pro 68 dětí, se kterými pracuje pět učitelek. 

Školní družina

Školní družina má tři oddělení pro 85 žáků. Dvě vychovatelky nabízejí dětem mnoho zajímavých činností včetně zájmových kroužků.

Školní jídelna

Školní jídelna se od 1.9.2014 přestěhovala do rekonstruovaných prostor bývalé Jednoty, nachází se v blízkosti základní školy. Připravuje obědy pro děti mateřské školy, žáky a zaměstnance základní školy.

Od 1. října 2014 nabízí Základní škola stravování také pro veřejnost.

04.09.2023   Zdeněk Jůza