O škole

Součásti školy

Základní škola

Naše základní škola je plně organizovaná vesnická škola s devíti postupnými ročníky. Je spádovou školou pro okolní vesnice.

Budova školy je umístěna na náměstí v centru obce. V posledních dvou letech prošla  celkovou rekonstrukcí. Také byl vybudován bezbariérový přístup.

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí od 1.9.2014 v rekonstruované budově bývalého 1.stupně základní školy. Má tři třídy Sluníček pro 62 dětí, se kterými pracuje pět učitelek. 

Školní družina

Školní družina má dvě oddělení pro 60 žáků. Dvě vychovatelky nabízejí dětem mnoho zajímavých činností včetně zájmových kroužků.

Školní jídelna

Školní jídelna se od 1.9.2014 přestěhovala do rekonstruovaných prostor bývalé Jednoty, nachází se v blízkosti základní školy. Připravuje obědy pro děti mateřské školy, žáky a zaměstnance základní školy.

Od 1. října 2014 nabízí Základní škola stravování také pro veřejnost.

04.03.2016   ZŠ Heřmanova Huť