Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol” s finanční podporou Evropského společenství.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol.

Ovoce do škol

17.04.2014   ZŠ Heřmanova Huť