Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol” s finanční podporou Evropského společenství.

Základním cílem celého projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléka, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol.

 

12.12.2022   Zdeněk Jůza