Šablony III

Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť, příspěvková organizace se zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) aktivitami v projektu „Šablony III“.

Název projektu: Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021568

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu je plánována na dva školní roky (od 1. 9. 2021 do 30. 8. 2023). 

12.12.2022   Zdeněk Jůza