Školská rada

Školská rada

Zřizovací listina školské rady je ze dne 30. 11. 2005 s účinností od 1. ledna 2006, s dodatkem ze dne 26. 1. 2015. Od nového volebního období v roce 2018 má šest členů. Nová školská rada volená 30. 11. 2021 má mandát do 29.11 2024.

 

Složení školské rady: 

za zřizovatele -                       Ing. Přemysl Hofman, Vladimír Vavřina

za pedagog. Pracovníky -       Hana Forstová, Mgr. Ilona Daňková

za zákonné zástupce žáků -    Iveta Zemanová, Ing. Karel Neckář, Ph.D.

 

Školská rada se ve školním roce sešla jednou. Na svých jednáních se vyjadřovala k výroční zprávě školy, projednávala návrhy rozpočtů na další kalendářní rok. Seznámila se s provozem školy v průběhu školního roku, vyjadřovala se k plánovaným i uskutečněným akcím.

Soubory ke stažení

02.10.2023   Zdeněk Jůza