Seznam tříd ZŠ

1.ročník     

Mgr. Hana Mašková - 29 žáků

 • Výuka:           1.stupeň
 • Telefon:          377893182
 • e-mail:            maskova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace:    pondělí 12:00 - 12:45 hod

 

2.ročník     

Mgr. Jana Lukáčová - 17 žáků

 • Výuka:          1.stupeň
 • Telefon:         377893182
 • e-mail:           lukacova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace:   čtvrtek 12:00 - 12:45 hod

 

3.ročník   

Hana Forstová -  23 žáků

 • Výuka:          1.stupeň
 • Telefon:         377893182
 • e-mail:           forstova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace:   pondělí 13:30 - 14:30 hod

 

4.ročník     

Nina Geyerová - 24 žáků

 • Výuka:         1.stupeň
 • Telefon:        377893182
 • e-mail:          geyerova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace:  středa 12:00 - 12:45 hod

 

5. ročník

 Mgr. Vlasta Bízková - 26 žáků

 • Výuka:         1.stupeň,  2.stupeň
 • Telefon:        377893182
 • e-mail:          bizkova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace:  středa 11:05 -11:50 hod 

6.ročník   

Mgr. Ilona Daňková - 23 žáků

 • Výuka:         2.stupeň
 • Telefon:       377893182
 • e-mail:         dankova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace: pondělí  9:00 - 10:00 hod

 

7.ročník    

Mgr. Iva Hosmanová - 19 žáků

 • Výuka:        2.stupeň 
 • Telefon:       377893182
 • e-mail:         hosmanova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace: pondělí 13:00 - 13:45 hod

 

8.ročník    

Mgr. Jana Richterová - 20 žáků

 • Výuka:        2.stupeň 
 • Telefon:       377893182
 • e-mail:         richterova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace: čtvrtek 8:00 - 9:00 hod

 

9.ročník   

Mgr. Jan Rendl - 16 žáků

 • Výuka:       2.stupeň
 • Telefon:      377893182
 • e-mail:        rendl@zshermanovahut.cz
 • Konzultace:pátek 8:00 - 9:00 hod

 

Ing. Eva Bozděchová

 • Výuka:        2. stupeň 
 • Telefon:      377893182
 • e-mail:        bozdechova@zshermanovahut.cz
 • Konzultace:čtvrtek 13:50 - 14:45 hod

Mgr. Ladislava Medřická

 • Výuka:       1. stupeň 
 • Telefon:      377893182
 • e-mail:        medricka@zshermanovahut.cz
 • Konzultace: čtvrtek  10:15 - 10:45 hod

 

KONZULTAČNÍ HODINY V TABULKOVÉM PŘEHLEDU

 

Jméno

Den

Čas

Mgr. Jana Lukáčová

čtvrtek

12:00 - 12: 45 hod

Hana Forstová

pondělí

13:30 - 14:30 hod

Mgr. Hana Mašková

pondělí 12:00 - 12:45 hod

Mgr. Vlasta Bízková

středa

11:05 - 11:50 hod

Nina Geyerová

středa

12:00 - 12:45 hod

Mgr. Iva Hosmanová

pondě

13:00 - 13:45 hod

Mgr. Jana Richterová

čtvrtek

8:00 - 9:00 hod

Ing. Eva Bozděchová

čtvrtek

13:50 - 14:45 hod

Mgr. Ilona Daňková

pondělí

9:00 - 10:00 hod

Mgr. Ladislava Medřická

čtvrtek

10:15 - 10:45 hod

Mgr. Jana Kupcová

pondělí

             13:30 - 14:30 hod

Mgr. Libuše Němečková

čtvrtek

14:00 -15:00 hod

 

   
 

 

 

Výchovná poradkyně

     

Mgr. Jana Kupcová

pro žáky

po domluvě

po vyučování

 

pro rodiče

pondělí

13:30 - 14:30

 

pro učitele

velké přestávky

pondělí/ čtvrtek/ po domluvě
       

Metodička prevence

     

Mgr. Ilona Daňková

pondělí 9:15 - 9:45

velké přestávky

úterý/čtvrtek/ po domluvě
 

 

Jiný termín konzultace je možné dohodnout

s vyučujícími, rodiči i žáky individuálně.

 

12.10.2018   ZŠ Heřmanova Huť