Vyjádření ke stávce škol 27.11.2023.

Vážení a milí,

naše škola se symbolicky přidává ke stávce školských zařízení. I když jsme si vědomi složité finanční situace rozpočtu ČR, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření MŠMT mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Symbolickou podporou stávky chceme upozornit především na:

● Nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), například k dělení tříd na výuku jazyků, na hodiny laboratorních praktik, …) které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.

● Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě. Škola by tak mohly přijít i o několik asistentů.

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (kuchaři, uklízečky, školníci, administrativní pracovníci,…..), bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

Symbolická podpora stávky se nedotkne provozu základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny. Naše organizace bude plně v provozu, protože nechceme přidělávat starosti rodičům dětí uzavřením provozů školy a mateřské školy.

26.11.2023   Zdeněk Jůza