Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Lukáčová (tel.: 603 835 645)

Hlavní úkoly výchovné poradkyně:

  • péče o žáky s výukovými obtížemi a zdravotním postižením
  • péče o žáky s výchovnými problémy
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a střediskem výchovné péče
  • spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • poradenská činnost v oblasti volby povolání, přestup na víceletá gymnázia, střední školy
  • péče o vzdělávání žáků mimořádně nadaných
  • poradenská činnost pro rodiče
  • spolupráce se školním metodikem prevence

 

Užitečné webové stránky

Přijetí na SŠ

Více informací zde 

Přijímání na střední školy a konzervatoře:
Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení na SŠ, MŠMT ČR (msmt.cz)
http://www.cermat.cz/

 

Soubory ke stažení

18.10.2023   Zdeněk Jůza