Základní informace o mateřské škole

Mateřská škola sídlí od 1.9.2014 v rekonstruované budově bývalého 1.stupně základní školy. Má tři třídy Sluníček pro 68 dětí, se kterými pracuje pět učitelek. 

PŘEDSTAVUJEME SLUNÍČKO

Motto:  Hřej sluníčko, ať je hezky,

ať je všechno nej, nej, nej,         

jaro, léto, podzim, zima

v naší školce je nám hej!

 

NAŠE VIZE: Vytvořit mateřskou školu s lákavým

prostředím a mnoha podněty. Takovou, která působí

domácky, ale nenahrazuje rodinu. S pevnými pravidly

a nadšenými dětmi.

 

Od 1. 1. 2003 jsme součástí Základní školy Heřmanova Huť, jež je příspěvkovou organizací Obce Heřmanova Huť, která je jejím zřizovatelem.

Mateřské škole říkáme ,,Sluníčko“ a název vychází z programu výchovně vzdělávací práce ,,Putování se sluníčkem“. I třídy nesou název: třída Malých sluníček, třída Prostředních sluníček a třída Velkých sluníček.

Od září 2014 byla školka přestěhována do nově zrekonstruované budovy ve Školní ulici, současně byla navýšena kapacita MŠ o 7 dětí. Od 1.9.2016 navštěvuje MŠ 62 dětí, od 1.9.2022 68 dětí. 

Od 1.9,2023 je provoz MŠ od 6:15 – 16:15 hodin.

Školné: 450 Kč / měs.

Základní informace o mateřské škole

04.09.2023   Zdeněk Jůza