Základní informace o školní družině

Školní družina má dvě oddělení pro 62 žáků. Dvě vychovatelky nabízejí dětem mnoho zajímavých činností včetně zájmových kroužků.

 

PROVOZ

  • RANNÍ 6.30 – 8.00 hod.
  • ODPOLEDNÍ 11.50 – 15.45 hod.

 

V letošním školním roce je do školní družiny přihlášeno 62 dětí. Jsou rozděleny do dvou oddělení:

 

1. oddělení vychovatelka Bc. Pavla Muzikářová – děti z 1., 4. a 5. třídy

2. oddělení vychovatelka – Mgr. Ladislava Medřická - děti z 2., 3. a 4. třídy

 

Vyzvedávání dětí

Při vyzvedávání dětí z družiny, zvoňte na zvonek družina:

  • DRUŽINA 1 – 1., 4. a 5. třída,
  • DRUŽINA 2 – 2., 3. a 4. třída.

Po zazvonění vyčkejte na příchod dítěte v chodbě před šatnami.

Zároveň žádáme rodiče, aby vyzvedávali své děti ze školní družiny

v 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 a po 15 hodině. *

 

Uvolnění ze ŠD

 

  • nutná OMLUVENKA s datem a podpisem jednoho z rodičů.

Školné

100,- /měsíc

 Způsob úhrady:

  • Úplatu platí zákonný zástupce žáka složenkou.
  • Úplata je splatná do 15. dne měsíce září na 4. měsíce, do 15. dne měsíce ledna na 6 měsíců.
  • Úhrada za úplatu ŠD se neuplatňuje na žáky, kteří navštěvují ŠD pouze v ranních hodinách.

  Bezdůvodné neuhrazení úplaty v řádném termínu je důvodem pro vyřazení žáka ze ŠD.

Kontakty

  • telefon: 377 893 182

 

*ŽÁDÁME RODIČE,

ABY OD ŘÍJNA VYZVEDÁVALI SVÉ DĚTI JEN V TYTO HODINY:

12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00

a po 15 hodině

děkujeme vychovatelky ze ŠD

10.09.2018   ZŠ Heřmanova Huť