Základní informace o školní družině

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE JE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIHLÁŠENO 85 DĚTÍ. JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ ODDĚLENÍ: 

I. oddělení vychovatelka Bc. Pavla Muzikářová – děti z 0. a 1. třídy

II. oddělení vychovatelka Alena Feiereislová – děti z 2. a 5. třídy

III. oddělení vychovatelka Mgr. Miroslava Suchá – děti z 3. a 4. třídy

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ranní ŠD 6:15 – 8:00 hod.

Odpolední ŠD do 16 hod.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Při vyzvedávání dětí z družiny, zvoňte na zvonek družina.

Po zazvonění vyčkejte na příchod dítěte  před školou.

Zároveň žádáme rodiče, aby vyzvedávali své děti ze školní družiny v 12:30,13:30 a po 15 hodině.  

UVOLNĚNÍ ZE ŠD

  • v případě, že vaše dítě odchází ze školní družiny SAMO v jiný čas, než má uvedený v přihlášce, je nutná OMLUVENKA (vzor ke stažení – dokumenty ŠD – omluvenka) s datem a podpisem zákonného zástupce

KROUŽKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Bližší informace k zájmovým kroužkům byly poslány zákonným zástupcům v září 2023 a pokud budou změny, budeme informovat přes e-mail.

ŠKOLNÉ

100,- /měsíc

  Bezdůvodné neuhrazení úplaty v řádném termínu je důvodem pro vyřazení žáka ze ŠD.

KONTAKTY

  • telefon do kanceláře školy: 603 485 104
  • kontakty na vychovatelky mají děti zapsané v notýsku

 

15.01.2024   Zdeněk Jůza