Základní informace o školní družině

Základní informace o školní družině

PROVOZ

  • RANNÍ 6.30 – 8.00 hod.
  • ODPOLEDNÍ 11.50 – 15.45 hod.

V letošním školním roce je do školní družiny přihlášeno 62 dětí. Jsou rozděleny do dvou oddělení: 

I. oddělení vychovatelka Bc. Pavla Muzikářová

II. oddělení vychovatelka – Anděla Bartáková

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Při vyzvedávání dětí z družiny, zvoňte na zvonek družina:

Po zazvonění vyčkejte na příchod dítěte  před školou.

Zároveň žádáme rodiče, aby vyzvedávali své děti ze školní družiny v 12:30,13:30 a po 15 hodině.  

UVOLNĚNÍ ZE ŠD

  • nutná OMLUVENKA s datem a podpisem zákonného zástupce

Kroužky ve školní družině

Bližší informace k zájmovým zveřejníme v průběhu měsíce září.

 

Školné

100,- /měsíc

  Bezdůvodné neuhrazení úplaty v řádném termínu je důvodem pro vyřazení žáka ze ŠD.

Kontakty

  • telefon: 377 893 182

 

 

17.09.2021   Mgr. Libuše Němečková