Základní informace o základní škole

Naše základní škola je plně organizovaná vesnická škola s devíti postupnými ročníky. Je spádovou školou pro okolní vesnice.

Budova školy je umístěna na náměstí v centru obce. V posledních dvou letech prošla  celkovou rekonstrukcí. Také byl vybudován bezbariérový přístup.

 

Současnost školy

Škola má v nové budově moderní prostorové podmínky ve vztahu k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu.

Naše škola je spíše školou rodinného typu, s menším počtem žáků v jednotlivých třídách, což umožňuje uplatňovat individuální přístup k žákům. Vzdělávání probíhá podle ŠVP „Škola základ života“.

Školní vzdělávací program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Díky rekonstrukci, modernizaci a rozšíření výukových prostor má škola plně vyhovující podmínky k uskutečňování a naplňování cílů vzdělávacího programu.

Materiálně technické vybavení je na vysoké úrovni a podporuje kvalitní vzdělávání žáků. To je uskutečňováno také za pomoci interaktivní výuky, jelikož většina kmenových učeben je vybavena interaktivními tabulemi s celou škálou interaktivních programů.

02.10.2023   Zdeněk Jůza