Zaměstnanci základní školy

 

Vedení školy

Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA

 

Mgr. Jana Lukáčová

 

Mgr. Ilona Daňková

 

Mgr. Iva Hosmanová

 • metodik ICT
 • hosmanova@zshermanovahut.cz

 

Mgr. Libuše Němečková

 • metodik ICT
 • nemeckova@zshermanovahut.cz

 


Třídní učitelé

1. třída: Mgr. Liliana Chlumová

 • chlumova@zshermanovahut.cz

2. třída: Hana Forstova

 •  forstova@zshermanovahut.cz​

3. třída: Mgr. Hana Mašková

 •  maskova@zshermanovahut.cz

4. třída: Mgr. Ladislava Medřická

 • medricka@zshermanovahut.cz

5. třída: Mgr. Vlasta Bízková

 • bizkova@zshermanovahut.cz 

6. třída: Bc. Diana Daňková

 • dankovad@zshermanovahut.cz

7. třída: Mgr. Libuše Němečková

 • nemeckova@zshermanovahut.cz

8. třída:  Mgr. Ilona Daňková

 •  dankova@zshermanovahut.cz

9. třída: Mgr. Iva Hosmanová

 • hosmanova@zshermanovahut.cz

 


 

Bez třídnictví

Ing. Veronika Havlíčková

 • havlickova@zshermanovahut.cz

Ing. Eva Bozděchová

 • bozdechova@zshermanovahut.cz

 

Asistentky pedagoga:

Petra Prachová

Denisa Michalová

Růžena Fehérová

Anděla Bartáková

Petra Bartáková

Soňa Ulčová


 

Ostatní zaměstnanci

 • administrativní pracovnice: Věra Křížová   

           krizova@zshermanovahut.cz

           377 893 182

 • školník: 

 • uklízečky: Jaroslava Loukotová, Romana Lehovcová

01.04.2021   Mgr. Libuše Němečková