Zaměstnanci základní školy

 

Vedení školy

Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA

 

Mgr. Jana Lukáčová

 

Mgr. Ilona Daňková

 

Mgr. Iva Hosmanová

 • metodik ICT
 • hosmanova@zshermanovahut.cz

 

Mgr. Libuše Němečková

 • metodik ICT
 • nemeckova@zshermanovahut.cz

 


Třídní učitelé

Přípravná třída: Jana Janoušová

 • janousova@zshermanovahut.cz

1. třída: Hana Forstová

 • forstova@zshermanovahut.cz

2. třída: Bc. Vlasti Hořká

 •  horka@zshermanovahut.cz​

3. třída: Mgr. Romana Valíčková

 •  valickova@zshermanovahut.cz

4. třída: Mgr. Lenka Puchmertlová

 • puchmertlova@zshermanovahut.cz

5. třída: Mgr. Ladislava Medřická

 • medricka@zshermanovahut.cz 

6. třída: Mgr. Iva Hosmanová

 • hosmanova@zshermanovahut.cz

7. třída: Ing. Veronika Havlíčková

 • havlickova@zshermanovahut.cz

8. třída:  Mgr. Libuše Němečková

 •  nemeckova@zshermanovahut.cz

9. třída: Mgr. Ilona Daňková

 • dankova@zshermanovahut.cz

 


 

Bez třídnictví

Mgr. Vlasta Bízková

 • bizkova@zshermanovahut.cz

Ing. Eva Bozděchová

 • bozdechova@zshermanovahut.cz

       Jan Vavřina

 • vavrina@zshermanovahut.cz

Asistentky pedagoga:

Petra Prachová

Růžena Fehérová

Anděla Bartáková

Petra Bartáková

Soňa Ulčová

Pavlína Rybářová


 

Ostatní zaměstnanci

 • administrativní pracovnice: Věra Křížová   

           krizova@zshermanovahut.cz

           377 893 182

 • školník: Ota Boháč

 • uklízečky: Romana Lehovcová, Michaela Morávková

05.09.2021   Mgr. Libuše Němečková